WeUp Group và bài học xây dựng văn hóa gắn với chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số đã trở thành bài học “xương máu” cho nhiều doanh nghiệp Việt trong việc thay đổi phương thức mới trong tổ chức và quản lý . Trong đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số chính là bước đi WeUp Group hướng tới  trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay. 

bài học xây dựng văn hóa chuyển đổi số WeUp Group

Chuyển đổi số khởi nguồn từ văn hóa doanh nghiệp

Nhắc đến chuyển đổi số, không ít doanh nghiệp nghĩ ngay đến yếu tố công nghệ chính là nhân tố chính quyết định tới sự thành bại của công cuộc chuyển đổi số. Với vai trò định hướng và triển khai chuyển đổi số thành công cho nhiều doanh nghiệp khác nhau, WeUp hiểu rằng chuyển đổi số không chỉ nhắc đến vai trò của công nghệ mà còn là văn hóa doanh nghiệp. 

Sức nặng của văn hóa doanh nghiệp trong sự thành bại của chuyển đổi số đã được khẳng định qua nhiều khảo sát và nghiên cứu. Khi mà có đến 60% các doanh nghiệp được khảo sát đều cùng chung quan điểm văn hóa doanh nghiệp chính là nhân tố quyết định đến sự thành công của chuyển đổi số doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp chính là tấm gương phản ánh tinh thần, suy nghĩ và mục tiêu hành động của tập thể doanh nghiệp. Đối với một bước ngoặt quan trọng như chuyển đổi số sẽ không thể thiếu vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Bởi văn hóa giống như nền tảng để quá trình chuyển đổi số được bén rễ và phát triển. Nếu như chuyển đổi số gặp phải rào cản đến từ văn hóa doanh nghiệp thì mọi nỗ lực hay giải pháp công nghệ cũng khó có thể thành công. Nếu không được sự hưởng ứng và tham gia của thành viên, quá trình chuyển đổi số khó có thể thuận lợi. 

Nếu văn hóa không được đầu tư bài bản, yếu tố con người dễ bị ảnh hưởng, quy trình phối hợp không đồng nhất, dễ dẫn tới tinh thần không hợp tác hoặc chống đối, từ đó dễ thất bại trong quá trình chuyển đổi số.

Một trong những rào cản của chuyển đổi số đến từ tâm lý ngại thay đổi của bộ phận lãnh đạo đến nhân viên trong doanh nghiệp. Ngại thay đổi quy trình mới phức tạp, ngại phải bắt đầu lại với một quy trình mới hay suy nghĩ chuyển đổi số quá phức tạp. Văn hóa doanh nghiệp không đủ mạnh sẽ dẫn đến sự phản đối từ bộ phận nhân sự với công cuộc chuyển đổi số. Chính vì vậy, văn hóa doanh nghiệp phải là nền tảng khởi đầu cho việc chuyển đổi số doanh nghiệp. 

Chia sẻ về vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi số, Ông Nguyễn Quang Tân, Tổng Giám Đốc WeUp Group khẳng định: “Công cuộc chuyển đổi số cần được gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đối với mô hình quản trị mới trong chuyển đổi số phải đặt con người là yếu tố trọng yếu, nghĩa là phải thắng được suy nghĩ, cách làm cũ không còn phù hợp…Từ đó mới có thể đổi mới, hướng nhân viên đến với những phương pháp, cách làm việc hiệu quả.”

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi số, WeUp Group đang từng bước đặt mục tiêu xây dựng và lan tỏa tinh thần văn hóa đến đông đảo nhân sự, đề cao tư duy phát triển, nơi mọi cá nhân đều được khuyến khích và hỗ trợ học tập, phát triển không ngừng.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng giúp WeUp Group chuyển đổi số thành công

Bên cạnh việc thay đổi cách thức vận hành theo hướng “số hóa” quy trình quản trị, WeUp cũng đặt ra định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn liền với chuyển đổi số. Trong đó, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn và tinh thần tập thể chính là những yếu tố giúp WeUp chuyển đổi số thành công. 

Định hướng tư duy cho các thành viên

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, điều đầu tiên Ban lãnh đạo WeUp Group hướng đến là việc định hướng đào tạo cho nhân sự của mình. Chỉ khi nhân viên hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số, họ mới có tinh thần sẵn sàng hưởng ứng tham gia. 

Đối với WeUp định hướng đào tạo nhân sự còn cần phát triển tư duy tập thể WeUp theo hướng: đổi mới và sáng tạo. Bởi trong cuộc chạy đua chuyển đổi số, nếu không có tư duy đổi mới và sáng tạo sẽ khó có thể bắt kịp nhịp độ chuyển đổi số mạnh mẽ như thời điểm hiện tại. Để làm được điều này, WeUp thường xuyên phát động những cuộc thi sáng tạo, khuyến khích những ý tưởng mới của nhân viên. 

Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số không thể thiếu vai trò của sự hợp tác. WeUp luôn đặt tinh thần gắn kết, hợp tác giữa các thành viên là kim chỉ nam cho mọi hoạt động văn hóa. Nhờ đó văn hóa doanh nghiệp WeUp sẽ bền chặt và vững mạnh hơn. Mọi thành viên cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau cả trong công việc và cuộc sống. Tinh thần gắn kết và hợp tác giúp tập thể WeUp vượt qua được những thách thức khó khăn của công cuộc chuyển đổi số.  

Xây dựng văn hóa học tập

Xây dựng văn hóa học tập cũng là một phần văn hóa doanh nghiệp mà WeUp xây dựng trong công cuộc chuyển đổi số. Điều cốt lõi của bất kỳ sự sự chuyển đổi nào cũng là sự thay đổi, đòi hỏi các thành viên trong công ty học cách làm quen với một loạt cách thức mới. Chính vì vậy, để chuyển đổi số được diễn ra thuận lợi, vai trò đào tạo và xây dựng văn hóa học tập cho nhân viên là điều không thể thiếu. 

WeUp luôn định hướng và xây dựng văn hóa học tập mở, khuyến khích sự tìm tòi khám phá những kiến thức mới trong tập thể. Thông qua những cuộc thi hay văn hóa đọc sách, các thành viên WeUp được sống và làm việc trong tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức. Đặc biệt, đối với một công ty công nghệ như WeUp, ban lãnh đạo luôn khuyến khích tinh thần bứt phá mọi giới hạn của các thành viên. Bằng những ý tưởng công nghệ mới hay những cải tiến trong chuyển đổi số, các thành viên sẽ dần thích nghi và hứng thú hơn với quá trình chuyển đổi số. 

Vai trò không thể thiếu của người lãnh đạo

Để đạt được thành công trong việc thay đổi văn hóa doanh nghiệp cần tới sự đồng lòng của toàn bộ hệ thống nhân viên, trong đó lãnh đạo luôn phải là những nhà tiên phong, là tấm gương và đóng vai trò cốt lõi trong thành công đó.

Người lãnh đạo phải là những người tiên phong trong việc vượt qua các rào cản về nhận thức, thói quen và tư duy cũ. Những lối mòn trong nhận thức tư duy của lãnh đạo cần phải được thay đổi trong công cuộc chuyển đổi số. Bởi lãnh đạo đóng vai trò là người định hướng, dẫn dắt và thúc đẩy các thành viên hưởng ứng tích cực vào việc chuyển đổi số doanh nghiệp.

Là người đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số tại WeUp Group, TGĐ Nguyễn Quang Tân luôn là người tiên phong trong việc hướng dẫn và đào tạo cách thức vận hành mới cho chuyển đổi số; đồng thời người truyền lửa cho các thành viên tích cực đổi mới từ tư duy, nhận thức đến hành động trong việc chuyển đổi số. WeUp Group đã từng bước chuyển đổi số thành công là nhờ vai trò quan trọng trong việc định hướng của người đứng đầu. 

Với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo WeUp Group, đường hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển, tạo đà bứt phá cho công cuộc chuyển đổi số thành công. 

Để biết thêm thông tin về các hoạt động khác tại WeUp Group, bạn có thể truy cập trực tiếp tại đây.

HỢP TÁC ĐỒNG HÀNH

Hành động nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy cùng nhau hành động vì một cộng đồng Phát triển & Hạnh phúc bền vững!