Lĩnh Vực Phát Triển

Sống Xanh

23/06/2023

Cộng Đồng

23/06/2023

Công Nghệ

23/06/2023

Giáo Dục

23/06/2023
WeUp Group hiện tập trung đầu tư phát triển 4 lĩnh vực chính bao gồm: Cồng nghệ, Giáo dục, Cộng đồng và Sống xanh.
HỢP TÁC ĐỒNG HÀNH

Hành động nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy cùng nhau hành động vì một cộng đồng Phát triển & Hạnh phúc bền vững!