Quy Định Về Thời Gian Làm Việc Của Công Ty Như Thế Nào? (Cập Nhật)

Thời gian làm việc là vấn đề mà nhiều người lao động còn chưa rõ, điều này sẽ gây ra nhiều bất lợi khi bạn đi làm tại các công ty, doanh nghiệp. Vậy theo Luật, quy định về thời gian làm việc của công ty như thế nào? Bài viết sau đây Weup Group sẽ giải đáp chi tiết để bạn đọc hiểu rõ hơn.

Quy định về thời gian làm việc bình thường của công ty

Theo quy định cũ năm 2012 tại điều 104, thời gian làm việc bình thường là không quá 8 giờ 1 ngày và 48 giờ 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ, ngày hoặc tuần cho công nhân viên. Nếu làm việc theo tuần thì giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ/ngày và không quán 48 giờ/tuần.

Quy định về thời gian làm việc của công ty
Trong điều kiện bình thường, người lao động không được làm quá 8 giờ/ngày

Hiện nay, quy định về thời gian làm việc của công ty năm 2019 như sau:

 • Thời gian làm việc bình thường không được quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần.
 • Người sử dụng lao động có quyền quy định thời gian làm việc nhưng phải thông báo để người lao động biết. Trong trường hợp làm theo tuần thì không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ trong tuần.
 • Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện 48 giờ làm việc đối với người lao động.
 • Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đảm bảo giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với những yếu tố nguy hiểm, có hại theo đúng quy chuẩn quốc gia và pháp luật có liên quan.

Quy định về thời gian làm việc của công ty nếu làm thêm

Người sử dụng lao động chỉ được phép yêu cầu người lao động làm thêm giờ nếu có sự đồng ý và thời gian làm thêm được quy định trong điều 107 như sau:

 • Người lao động phải đồng ý thực hiện làm thêm.
 • Bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Nếu áp thời gian làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và làm thêm không quá 12 giờ/ngày và không quá 40 giờ/tháng.
 • Đảm bảo số giờ làm thêm không quá 200 giờ trong năm.

Một số trường hợp sau đây được phép làm thêm quá 300 giờ/năm:

 • Sản xuất, gia công hàng dệt may, điện tử, chế biến nông lâm, thủy sản, diêm nghiệp, da, điện.
 • Sản xuất và cung cấp điện, viễn thông, cấp thoát nước, lọc dầu.

Khi thực hiện làm thêm quá 300 giờ trong năm, người sử dụng lao động cần thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động của tỉnh.

Quy định về thời gian nghỉ ngơi của công ty

Bên cạnh quy định về thời gian làm việc của công ty thì thời gian nghỉ ngơi cũng là điều mà nhiều người quan tâm.

Bộ Luật lao động 2012 quy định trong điều 108 như sau:

 • Người lao động làm việc liên tục trong 6 giờ hoặc 8 giờ cần được nghỉ ít nhất 30 phút, tính vào thời gian làm việc.
 • Nếu làm việc ca đêm thì cần nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút và tính vào thời gian làm việc.
 • Tóm lại, một ngày làm việc 8 giờ, người lao động được nghỉ ít nhất 45 phút, mỗi tuần được nghỉ 24 giờ liên tục và người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ và ghi vào nội quy lao động.

Xem thêm

Người lao động làm việc liên tục trong 6 giờ hoặc 8 giờ cần được nghỉ ít nhất 30 phút
Người lao động làm việc liên tục trong 6 giờ hoặc 8 giờ cần được nghỉ ít nhất 30 phút

Về tiền lương làm thêm giờ, Luật năm 2019 quy định trong Điều 97 như sau:

 • Nếu làm thêm giờ vào ngày thường, lương được tính bằng ít nhất 150%.
 • Vào ngày nghỉ, tính bằng ít nhất 200%.
 • Vào ngày lễ, ngày nghỉ hưởng lương tính bằng ít nhất 300%, chưa kể lương ngày lễ, ngày nghỉ hưởng lương đối với các lao động có hưởng lương ngày.

Quy định về giờ làm ban đêm của công ty

Thời gian làm việc ban đêm là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bộ Luật lao động năm 2019 quy định như sau:

 • Người lao động được trả lương bằng 150% nếu làm đêm vào ngày thường.
 • Vào ngày nghỉ, người lao động hưởng 200%.
 • Vào ngày lễ, người lao động hưởng 300% lương.
 • Người lao động làm việc ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc lương theo công việc ngày làm bình thường.

Việc quy định về thời gian làm việc như vậy giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động có đủ sức khỏe, hạn chế những bệnh do quá trình lao động gây ra và góp phần thực hiện các chế độ chính sách về pháp luật lao động của các cá nhân.

Quy định về thời gian làm việc của công ty
Thời gian làm việc ban đêm là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

Một số quy định khác về thời gian làm việc của công ty

Với những người lao động nặng nhọc, độc hại, giờ làm việc bình thường là không quá 6 tiếng/ngày theo danh mục công việc được quy định. Nếu như làm quá thời gian quy định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và cần điều chỉnh giảm từ 1 – 2 tiếng so với người làm việc trong điều kiện bình thường.

Hiện nay, đối với những người chưa thành niên do chưa có đủ năng lực hành vi dân sự, chưa phát triển về thể chất thì thời gian làm việc không quá 7 tiếng/ngày và 42 tiếng/tuần.

Bên cạnh đó, nhà nước cũng có những điều chỉnh đối với thời gian làm việc của những đối tượng là nữ trong thời kỳ thai sản cũng như có con dưới 12 tháng, đảm bảo họ có sức khỏe và có thể chăm con tốt hơn.

Trên đây là những thông tin về quy định thời gian làm việc của công ty cùng một số vấn đề liên quan. Hy vọng qua đây bạn có thể biết hiểu hơn về công việc, thời gian làm việc để tránh nhận những thiệt thòi không đáng có.

Đừng bỏ qua

HỢP TÁC ĐỒNG HÀNH

Hành động nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy cùng nhau hành động vì một cộng đồng Phát triển & Hạnh phúc bền vững!