Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng đối với khách hàng đề cập đến các thỏa thuận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website, và phần mềm của WeUp. Việc đồng ý các điều khoản sau đây chính là cơ sở cho việc cam kết thực hiện các điều khoản sử dụng do WeUp cung cấp. Điều khoản sử dụng này được áp dụng và có hiệu lực cho tất cả khách hàng, bao gồm khách hàng chính thức và khách hàng dùng thử. 

1. Về quyền sử dụng sản phẩm dịch vụ

 1. Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ, phần mềm và trang web mà khách hàng đã mua hoặc được chạy thử miễn phí. Trong suốt quá trình này, khách hàng phải đảm bảo tuân thủ theo đúng hướng dẫn và kiến nghị của WeUp.
 2. Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ và phần mềm WeUp cung cấp nhằm thực hiện các hoạt động cập nhật dữ liệu, truyền tải dữ liệu với mục đích như:
 • Ảnh hưởng hay làm phiền đến tài sản của người khác
 • Các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự và quấy rối,…
 • Các hình thức vi phạm quy định của pháp luật
 • Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Gây cản trở hoặc phá hỏng việc cung cấp dịch vụ 
 1. Đối với các trường hợp ngừng cung cấp sản phẩm dịch vụ, WeUp sẽ thông báo trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng đưa ra yêu cầu ngừng sử dụng phần mềm, dịch vụ
 • Khách hàng vi phạm mục đích sử dụng phần mềm có nêu trong điều khoản này
 • Khách hàng vi phạm pháp luật và cơ quan chức năng yêu cầu bên WeUp ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ. 

2. Trách nhiệm, nghĩa vụ sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Trách nhiệm và nghĩa vụ của WeUp

 • WeUp chịu trách nhiệm cung cấp cho khách hàng quyền sử dụng sản phẩm, dịch vụ phần mềm
 • WeUp có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm WeUp và đảm bảo bảo trì hệ thống cho khách hàng trong quá trình sử dụng. 
 • WeUp có trách nhiệm bàn giao cho khách hàng các thông tin truy cập vào hệ thống qua email và văn bản. 
 • WeUp đảm bảo tính bảo mật về thông tin, dữ liệu của khách hàng và không được phép tiết lộ với các bên thứ 3 ngoại trừ yêu cầu của cơ quan chức năng. 
 • WeUp có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong thời gian sử dụng sản phẩm dịch vụ. 
 • WeUp đảm bảo về các điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng phần mềm 24/7, ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp và khắc phục sự cố. 
 • WeUp có trách nhiệm tiến hành việc khắc phục sự cố trên hệ thống chậm nhất là 12 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu. 

Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng

 • Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, nhân lực và đường truyền theo kiến nghị của WeUp có trong yêu cầu triển khai phần mềm. 
 • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho WeUp theo điều khoản hợp đồng.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm sử dụng phần mềm theo đúng hướng dẫn và kiến nghị của WeUp.
 • Khách hàng cần đồng ý cho WeUp quyền sử dụng và truyền tải dữ liệu trong khi triển khai phần mềm.
 • Khách hàng có trách nhiệm xác định và xác thực quyền của người dùng, đồng thời đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng. 

3. Phạm vi trách nhiệm WeUp trong sử dụng phần mềm

WeUp không có nghĩa vụ trong việc thực hiện các hoạt động khắc phục nếu khách hàng vi phạm các nội dung nêu trong điều khoản. Khách hàng là người phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng và hợp pháp đối với dữ liệu của mình.

WeUp có thể kiến nghị khách hàng lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng Beta chưa được kiểm duyệt hoàn toàn theo quy trình của WeUp. Điều này nhằm mục đích để khách hàng kiểm duyệt và đưa ra phản hồi cho WeUp. Khách hàng cũng đồng thời chịu những rủi ro trong khi sử dụng phiên bản Beta do WeUp cung cấp. 

4. Các điều khoản sửa đổi và bổ sung thỏa thuận

Tại bất kỳ thời điểm nào, WeUp có quyền điều chỉnh thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng mà không thông báo trước. Mọi sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải trên website. Đối với các điều chỉnh về điều khoản sử dụng, nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ thì được hiểu là khách hàng đồng ý với điều khoản sử dụng và các sửa đổi. 

5. Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận

 1. WeUp có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ trong các trường hợp sau:
 • WeUp cho rằng sản phẩm dịch vụ đang được khách hàng sử dụng nhằm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, hoặc việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng gây ảnh hưởng đến WeUp và người khác. 
 • Khách hàng không đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán chi phí sử dụng sản phẩm dịch vụ sau khi WeUp đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán trong 30 ngày. 
 1. WeUp chấm dứt thỏa thuận trong các trường hợp sau:
 • WeUp đơn phương chấm dứt thỏa thuận khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho WeUp theo quy định về thanh toán của hợp đồng
 • Chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận bằng văn bản. WeUp chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì dữ liệu cho khách hàng trên hệ thống tối đa 30 ngày kể từ khi thỏa thuận chấm dứt. 

Mọi thắc mắc liên quan của khách hàng đối với điều khoản sử dụng xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 08 2245 8899 để được giải đáp chi tiết!

HỢP TÁC ĐỒNG HÀNH

Hành động nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy cùng nhau hành động vì một cộng đồng Phát triển & Hạnh phúc bền vững!