CTCP Truyền Thông & Công Nghệ WeUp Đổi Tên Thành CTCP Tập Đoàn WeUp

Theo đó Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ WeUp – WeUp Technology & Media Joint Stock Company sau hơn 3 năm thành lập và phát triển đã chính thức được đội ngũ Ban lãnh đạo của Công ty thống nhất và quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn WeUp – WeUp Group Joint Stock Company. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/08/2023.

Giải thích về việc cấu trúc lại tên công ty, Ông Nguyễn Quang Tân – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn WeUp cho biết: Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ WeUp được thành lập với định hướng ban đầu là phát triển lĩnh vực Công nghệ và Truyền thông. Tuy nhiên sau hơn 3 năm phát triển WeUp nhận thấy đã đến lúc cần phải thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của WeUp trong giai đoạn hiện tại và các định hướng mới trong thời gian tới.

Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm, dịch vụ, được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ WeUp – WeUp Technology & Media Joint Stock Company đã chính thức được đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn WeUp – WeUp Group Joint Stock Company (gọi tắt là WeUp Group). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày WeUp nhận giấy đăng ký kinh doanh thay đổi, ngày 10/08/2023.

Quyết định thay đổi CTCP Truyền thông và Công nghệ WeUp thành CTCP Tập đoàn WeUp đã đánh dấu bước thay đổi và phát triển mới về cơ cấu cũng như hệ sinh thái của WeUp. “Từ đây, thương hiệu WeUp Group của chúng tôi sẽ chính thức hiện diện như một tập đoàn với hệ sinh thái đa dạng, trong đó WeUp Group là thương hiệu trung tâm, xoay quanh WeUp Group là các thương hiệu biểu trưng cho các lĩnh vực hoạt động mà WeUp Group đã và đang nỗ lực phát triển như: WeUp Tech, WeUp Edu, WeUp Hearts, WeUp Sống xanh.

Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn WeUp xin thông báo để Quý khách hàng, đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Biên bản thông báo CTCP Truyền thông & Công nghệ WeUp đổi tên thành Tập đoàn WeUp

HỢP TÁC ĐỒNG HÀNH

Hành động nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy cùng nhau hành động vì một cộng đồng Phát triển & Hạnh phúc bền vững!